PROTEBE

Naši sponzoři

praha4

 l net4gas albi logo 02  

l mz     

  detail top vision s.r.o. profesn vzd l v n   menu logo panter

Zvěrokruh   FilmGame

Breno  Efko

Filmexport  Bezvatriko.cz

vseprotisk  Pletiva dobrý

Grooters  Padawan

Bambule  Silic media

Fantom Print  Super ZOO

AVE  Farmapark u Toma

Letní tábory

               Během necelých čtrnácti dnů děti a mládež zažije mnoho dobrodružství a zábavy  většinou v jihočeské přírodě, spoustu soutěží, výletů, her, diskoték, koupání a dalších nezapomenutelných zážitků. S táborovou činností máme dlouholetou zkušenost od roku 1994, naší nejlepší referencí jsou tisíce spokojených dětí a rodičů. Naše letní tábory jsou zaměřené jednak  integračně a na letní zábavný program s celotáborovou hrou. Tyto tábory spojuje nabitý program a nevšední zážitky. Každý tábor má svou celotáborovou hru, která mu dává jinou, specifickou atmosféru, jiné vzpomínky a také jiná dobrodružství.

Integrovaný tábor

-pro účastníky se zdravotním postižením různého stupně a typu a pro účastníky zdravé

-cca 80 účastníků

Šachový tábor:

-zaměření na sportovní aktivity a šachovou hru,

-cca 30 účastníků

Vodácký tábor

-účastníci s velmi těžkým tělesným postižením (na vozíku) za doprovodu asistentů

-cca 16 účastníků a 16 asistentů

            Cílem projektu je umožnit dětem a mládeži i s velmi těžkým handicapem získat vodácké dovednosti a vyzkoušet si sjezd některé z českých řek po pečlivým dozorem a s pomocí asistentů. Pobyt v přírodě má na člověka velmi pozitivní vliv, na rozvoj jeho osobnosti a je výbornou psychickou relaxací. Vzhledem ke specifické skupině  max. kapacita osob je 28 (včetně vedoucích). Táborníky seznámíme s řekou, pádlem a lodí, naučíme je stavět stan, rozdělat oheň, uvařit si jídlo, vybrat tábořiště, poradit si s nepřízní počasí, prostě věci, které se hodí  kdykoli a kdekoli. Kamarádství a vzájemná pomoc, dobrodružství, především na tomto jsou naše pobytové akce  založeny. Vodácký tábor pořádáme od roku 2003 a zkušenosti využíváme k přípravě další sezóny.  

            Hlavní náplní je základní vodácký výcvik na kanoích a raftech. Poskytneme přilby a plovací vesty. Mytí v teplé vodě  bude zajištěno v kempech, kde budou k dispozici  splachovací WC v  předem domluvených kempech.  Účastnici se budou podílet i na přípravách  vaření teplého jídla. Program  budou  vést zkušení vedoucí s vyškolením  vodáckého instruktora  a zdravotník. Na vodácký tábor  bude zajištěno  úrazově připojištěni  pro účastníky. K této zamýšlené akci by mělo patřit vše, co k vodáckému táboru patří. Tedy: splutí řeky – nácvik vodáckých dovedností, pobyt v přírodě (spaní pod stany, vaření, táboráky, …) a turistika (poznávání okolí řeky – přírody, historie měst atd.). 

            Nejen pro děti a mládež  je vodácký tábor také ideální zkouškou samostatnosti a soběstačnosti ve ztížených podmínkách ale i velmi dobrou příležitostí k posilnění psychosociálních dovedností a rozvoji osobnosti. Takováto akce je bezesporu  jedinečnou možností objevování a poznávání významu a kouzla tzv. zážitkové pedagogiky a všeho co s tímto oborem souvisí.  Minulé ročníky vodáckého tábora měly mezi dětmi, mládeží i rodiči mají velký ohlas a řada z nich na ně dodnes ráda vzpomíná a vypráví nezapomenutelné zážitky. 

 

Program letních táborů:

  • Celotáborová hra, dobrodružství a zážitky
  • Oddílová činnost, zkušení vedoucí
  • Soutěže a hry
  • Koupání
  • Diskotéky se světelnými efekty
  • Táboráky, výlety, lodě
  • Letní sporty (fotbal, přehazka, volejbal, stolní tenis)
  • Další prima letní zábava

Výchovní pracovníci na letních táborech: hlavní vedoucí táborů, oddíloví vedoucí zdravotnice mají dlouholetou praxí a odbornou akreditací MŠMT. Všichni naši výchovní pracovníci splňují vysoké nároky týkající se zkušeností, odborné přípravy a odpovědnosti při práci s dětmi. 

Cena letního tábora zahrnuje: Ubytování, stravu 5 x denně, pitný režim, dopravu na tábor, odborný pedagogický a zdravotnický dozor, odměny a diplomy